Sa lasam autoritatilor locale responsabilitatea dimensionarii corecte a efectivelor Politiei Locale

marți, 1 aprilie, 2014

Potrivit Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, primarului îi revin atribuții în ceea ce privește asigurarea ordinii publice și a liniștii locuitorilor, iar unul dintre instrumentele pe care le are la dispoziție este Poliția Locală. Pentru buna funcționare a acestei instituții este responsabil tot primarul care, potrivit prevederilor Legii nr. 155/2010, „supune spre aprobare autorităţii deliberative resursele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii poliţiei locale”.

În ultima perioadă, Politia locala a dobândit, prin hotărâri ale autorităților locale sau prin forța împrejurărilor, o serie de atribuții noi, printre care disciplina în construcți și afișajul stradal, protecția mediului sau câinii comunitari. De asemenea, poliția locală a sprijinit semificativ acțiunile realizate de autoritățile locale în  situațiile provocate de fenomenele meteorologice extreme înregistrate în România în ultimii ani. Sesizările cetățenilor în legătură cu aceste probleme nu pot fi ignorate, dar ele sunt de multe ori rezolvate în detrimentul altor activități, din cauza deficitului de personal.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, numărul polițiștilor locali pentru fiecare localitate este de unul pentru fiecare 1.000 locuitori, normă stabilită prin Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 63/2010. Pornind de la principiul descentralizării și autonomiei locale, am inițiat un proiect de lege potrivit căruia fiecare comunitate va dispune de posibilitatea de a-și dimensiona efectivele de poliţie locală în funcţie de nevoile, necesităţile şi resursele bugetare locale.

Proiectul de lege propune modificarea prevederilor OUG 63, în sensul majorării normei, astfel încât numărul polițiștilor locali să poată fi de maxim 3 la 1.000 de locuitori. Norma urmează să fie stabilită de consiliile locale, la propunerea primarului, în baza unei note de fundamentare ce va include motivații de natură demografică (creșterea sau reducerea semnificativă a populației în ultimii 5 ani), administrativă (stabilirea de noi atribuții pentru poliția locală de către Consiliile Locale) și economică (capacitatea bugetului local de a susține majorarea numărului polițiștilor locali).

Am primit deja numeroase semnale din parte primarilor din toată țara în legătură cu această problemă, pe care sper să o putem rezolva împreună, așa că vă rog să-mi acordați sprijinul Dvs pentru această inițiativă.

Nota: această declarație politică a fost citită în Plenul Senatului, în ședința din 1 aprilie 2014