Nu mai obligați primarul să semneze ca… primarul!

marți, 28 mai, 2013

S-a împământenit pe la noi, din vremuri de demult, o vorbă: ”semnează ca primarul”. Dincolo de caracterul ironic, zicerea respectivă desemnează, cel puțin în zilele noastre, o realitate. Primarii și, prin extensie, președinții de Consilii Județene, sunt obligați să semneze toate actele emise de instituțiile în fruntea cărora se află, pentru că altminteri respectivele acte nu ar putea fi învestite cu formulă administrativă. Mai mult, și de fapt aici intervine problema, primarii sunt responsabili, administrativ, civil și penal pentru ceea ce semnează, chiar în condițiile în care este vorba de documente cu caracter tehnic sau juridic.

Potrivit Legii 215/2001, printre atribuţiile primarului şi ale viceprimarului nu se regăsesc verificarea și întocmirea conţinutului documentaţiilor tehnice, obţinerea de avize şi acorduri cerute prin certificatul de urbanism, analiza proiectelor depuse pentru autorizare în vederea constatării îndeplinirii tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice. Și asta pentru un motiv cât se poate de simplu, izvorât chiar din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, care prevede la art. 4 că “au dreptul de a fi aleşi consilieri, primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice”. Rezultă, în mod cert, că legea nu condiţionează ca primarul să aibă  studii de specialitate, într-un anumit domeniu, care să-i permită să verifice documentele pe care le semnează… ca primarul. Am depus, în acest sens, un amendament, împreună cu domnul senator Darius Vâlcov, preşedintele Comisiei de administraţie publică, pe care ne-am dori să-l susţină majoritatea parlamentarilor.

Pentru a înlătura această stare de fapt, se impune modificarea legislaţiei referitoare la răspunderea primarului în raport cu actele normative: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, în sensul că trebuie să se clarifice faptul că „prin semnătura sa, primarul învesteşte cu formulă administrativă documentele întocmite de specialişti”.  Mai mult, Primarul trebuie să poată delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului unităţii administrativ-tritoriale, conducătorilor structurilor sau personalului din aparatul de specialitate, în raport de competenţele ce le revin în domeniile respective.

Argumente în acest sens pot veni şi din practica unor ţări europene cu administraţie modernă şi cu bogate tradiţii democratice, unde pe de o parte, emiterea unor acte administrative este în competenţa directă a unor structuri din subordinea primarului, iar pe de altă parte, se utilizează instituţia juridică a delegării de competenţă.

Spre exemplu în Belgia, o parte din atribuţiile ce se găsesc la noi în sarcina primarului, sunt în competenţa unui colegiu municipal. În Bruxelles, de pildă, acest colegiu este format din 10 membri, fiecare fiind specializat într-un anumit domeniu.
În Franţa, este utilizată pe larg delegarea de competenţă, sarcinile şefului autorităţii locale putând fi delegate nu numai adjunctului acestuia, dar şi la nivele inferioare.

Există și alte modificări ale legislației care se impun pentru a îmbunătăți activitatea în administrația publică locală. De exemplu, potrivit aceleiași legi 215/2001, primarul este cel care răspunde de ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului în cadrul administrativ teritorial pe care îl conduce. De aceea se impune modificarea legii 155/2010 privind Poliția Locală, astfel încât această structură să devină una care să acţioneze în raport de realităţile concrete ale localităţii, realităţi care sunt cunoscute cel mai bine de către primar.

Iar pentru asta este imperios necesar ca atribuţiile de ordine publică şi circulaţie pe drumurile publice să treacă de la Inspectoratul General al Poliţiei Române la Poliţia Locală, iar polițiștii locali să beneficieze de aceleași drepturi ca și cei încadrați în Ministerul de Interne.

Vă propun, stimați colegi, să-i ajutăm pe primari și pe președinții de Consilii Județene să scape de hărțuiala birocratică și să se ocupe de lucrurile care contează cu adevărat pentru comunitățile lor și pentru care au fost aleși  de cetățeni.

Nota: aceasta declaratie politica a fost citita in plenul Senatului, in sedinta din 28 mai 2013