Ministrul Sanatatii confirma: A murit Louis Philippe!

luni, 18 martie, 2013

In urma interpelarii pe care am adresat-o Ministerului Sanatatii, in legatura cu informatiile prezentate in emisiunea „Exces de putere” de la Antena 3 cu privire la achizitiile de mobilier stil pentru Spitalul de Urgenta „Bagdasar-Arseni”, am fost asigurata de catre ministrul Sanatatii ca sumele alocate spitalului in cauza anul acesta vor fi folosite doar pentru achizitia de aparatura medicala.

Chiar daca ministerul nu condamna in termeni expliciti extravagantele conducerii spitalului, care ar fi dorit sa realizeze o „unitate-model” in sistemul sanitar romanesc cu ajutorul mobilierului Louis Philippe, important este ca aceasta investitie halucinanta a fost oprita.

Cu mentiunea ca voi urmari in continuare acest subiect, va prezint in continuare, integral, raspunsul pe care l-am primit cu promptitudine din partea ministrului Sanatatii, dl. Eugen Nicolaescu.

Nr EN 1811 din 12.03.2013

Stimată doamnă senator,

Referitor la întrebarea dvs. privind semnarea unor contracte pentru achiziţii de mobilier prin sistemul de licitaţie electronică SEAP, în beneficiul Spitalului Clinic de Urgenţă Bagdasar Arseni, vă comunicăm următoarele:

         Răspunsul Ministerului Sănătăţii se bazează pe concluziile Corpului de Control al ministerului, care a efectuat în luna decembrie 2012 o verificare a Planului de Achiziţii pe anii 2011 şi 2012, a contractelor de achiziţii de mobilier şi aparatură medicală, a procedurii de achiziţie şi a notelor de fundamentare.

Aprobarea pentru mobilarea Spitalului Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni a fost dată de către Comitetul Director, iar în vederea achiziţionării bunurilor au fost solicitate ofertele tehnice şi de pret ale acestora de la un număr de 3 operatori economici.

În urma analizării celor trei oferte, membrii Comitetului Director au considerat ca fiind oportună şi necesară achiziţia unor dotări speciale.

Doamna Director Anca Buliman, managerul Spitalului, a comunicat Serviciului de Achiziţii faptul că, în sedinţa Consiliului de Administraţie din data de 18.05.2011, a fost aprobat Planul de Investiţii al Spitalului pentru dotarea cu mobilier la valoarea minimă estimată de 1.857.155,24 lei, a echipamentelor de laborator la valoarea minimă estimată de 25.969.274 lei şi a aparaturii medicale la valoarea minimă estimată de 13.380.767 lei.

Încheierea Acordului Cadru privind furnizarea mobilierului şi aparaturii medicale necesară dotării Corpului A s-a realizat pe baza de licitaţie deschisă, cu publicarea invitaţiei de participare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

În urma acestei licitaţii, Spitalul a făcut achiziţii de mobilier stil Louis Philippe şi dotări speciale de aparatură şi echipamente speciale.

La data verificării Corpului de Control al ministrului, din loturile privind furnizarea mobilierului şi echipamentelor medicale necesare dotării Corpului A, în valoare maximă totală de 78.450,5 mii lei s-au achiziţionat bunuri în valoare totală de 22.288 mii lei, rămânând de achiziţionat bunuri de natura mobilierului şi echipamentelor medicale în valoare totală de 56.162,5 mii lei.

Corpul de Control al ministrului a propus în raportul întocmit, ca în primele şedinţe ale Consiliului de Administraţie, să se analizeze prevederile Acordului Cadru în vederea identificării posibilităţii de a obţine pentru articolele care au rămas de achiziţionat preţuri mai mici.

Pe de altă parte, Direcţia de Audit Public Intern a Ministerului Sănătăţii a făcut câteva precizari în legătura cu repetatele cereri ale managerului Spitalului Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni prin care solicită sume pentru definitivarea investiţiilor începute la Corpul A privind achiziţia de mobilier pentru spaţii medicale.

Astfel se precizează că, în dorinţa de a realiza standard de calitate la o unitate sanitara de referinţă naţionala, care ar putea deveni o emblemă a serviciilor medicale europene, standardele au fost ridicate prin caietele de sarcini atât de sus, încât şi preţurile de achiziţie sunt foarte ridicate.

În momentul de faţă nu există identificată sursa de finanţare. Totuşi, după publicarea bugetului alocat Ministerului Sănătăţii în Monitorul Oficial, se va analiza oportunitatea achiziţionării pentru acest spital numai a aparaturii medicale necesare.

Având în vedere că valoarea bugetului la Capitolul “Dotări independente, respectiv mobilier pentru spaţii medicale este propusă suma de 4.000 mii lei pentru întreg Ministerul Sănătăţii, faţă de solicitarea Spitalului de 8.727 mii lei, rezultă că este imposibil de a asigura, prin resurse bugetare ale Ministerului Sănătăţii, finalizarea investiţiilor la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni Bucureşti.

         Cu stimă,

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

Gheorghe – Eugen NICOLĂESCU