Fiecare copil la gradinita, primul pas de la statutul de asistat social la cel de membru activ al societatii

miercuri, 17 iunie, 2015

Programul ‘Fiecare copil în grădiniţă’ reprezintă un exemplu de bună practică în colaborarea dintre societatea civilă şi autorităţile locale şi centrale pentru rezolvarea unei probleme sociale grave, respectiv abandonul şcolar.

Finanţat prin granturi în valoare de 244 mii de euro, în cadrul Fondului ONG România, programul se desfăşoară în prezent în 11 judeţe, unde aproape 2.400 de copii săraci sunt ajutaţi să meargă la grădiniţă.

Concret, părinţilor acestor copii, selectaţi pe baza veniturilor familiei, condiţiilor de trai şi nivelului scăzut de educaţie, li se oferă tichete valorice în valoare de 50 lei/ lună, pentru a-şi aduce copiii la grădiniţă.

Prin oferirea de stimulente condiţionale, programul le creează părinţilor săraci obiceiul de a-şi aduce copiii la grădiniţă în fiecare zi, indiferent de vreme, de dispoziţia copiilor, de distanţă sau de alte îndatoriri pe care părinţii le-ar putea considera mai importante în acel moment.

Prezenţa copiilor la grădiniţă este strict monitorizată, fiind considerată o condiţie fundamentală a succesului programului. Astfel, profesorii fac zilnic prezenţa pe care o transmit online prin intermediul unei aplicaţii, iar mediatorii şcolari vizitează regulat copiii acasă pentru a se asigura că beneficiază de suportul familiei şi că părinţii au un rol activ în educarea lor.

Pe lângă prezenţa zilnică a copiilor, a doua condiţie pentru acordarea de tichete sociale la finalul lunii este că părinţii să participe la două activităţi: ‘Ziua Părinţilor’ – o activitate lunară cu copiii şi părinţii – şi ‘Părintele de serviciu’ – cinci zile pe an când părinţilor li se cere să petreacă o zi în grădiniţă, ajutând profesorul.

Părinţii copiilor din FCG au la rândul lor un nivel de educaţie scăzut şi propriile experienţe negative legate de şcoală. Un element valoros al programului este faptul că le oferă profesorilor şi părinţilor ocazia de a se cunoaşte ca persoane, nu doar ca stereotipuri. Părinţii încep să se simtă mai confortabil în mediul şcolar, iar în timp, mentalitatea acestora privind vârsta potrivită pentru a începe educaţia copiilor lor se schimbă.

Spre deosebire de alte programe similare, nu neapărat legate de copii, cel iniţiat de Ovidiu Ro se remarcă în ce priveşte eficienţa, graţie conceptului, care nu se limitează la obţinerea sumelor necesare unei anumite activităţi, ci monitorizează cu atenţie modul în care sunt cheltuiţi banii, condiţionând plăţile de respectarea cu stricteţe a cerinţelor programului.

Recent, a fost semnat un acord de parteneriat între Asociaţia Ovidiu Ro, iniţiatorul proiectului, Ministerul Muncii, Familiei şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care va permite extinderea acestui program la nivel naţional, prin implicarea activă a instituţiilor publice din subordinea celor două ministere. De asemenea, parteneriatul creează premisele asumării unui set de acţiuni comune, care să contribuie la dezvoltarea de politici publice eficiente în domeniul educaţiei preşcolare pentru copiii dezavantajaţi.

Beneficiarii unor astfel de programe sunt ajutaţi, prin accesul direct la educaţie, să-şi schimbe statutul din asistaţi social în membri activi ai societăţii, ceea ce reprezintă singura soluţie sustenabilă şi durabilă de eradicare a sărăciei.

Guvernul Ponta dovedeşte, o dată în plus, deschidere faţă de societatea civilă, preluând bunele practici ale ONG-urilor cu rezultate notabile în procesul elaborării politicilor publice care vizează grupurile vulnerabile din societate.

Notă: Această declarație politică a fost citită în plenul Senatului, în ședința din 17 iunie 2015