Iniţiativa Gabrielei Firea privind ziua libera pentru ingrijirea sanatatii copilului, inca un pas spre adoptare in Senat

miercuri, 13 noiembrie, 2013

Senatorii din Comisia pentru muncă au adoptat, marţi, un raport de admitere a iniţiativei legislative depusă de un grup de parlamentari PSD la inițiativa Gabrielei Firea, senator de Ilfov, prin care părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului vor putea beneficia anual de o zi liberă plătită pentru a verifica starea de sănătate a acestuia.

Potrivit propunerii legislative privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului, iniţiată de mai mulţi parlamentari ai USL, ziua liberă plătită ar urma să fie acordată la cererea unuia dintre părinţi, însă, în situaţia în care, în urma verificărilor, se constată că ambii părinţi au solicitat ‘liberul’ va fi anulată posibilitatea ulterioară de a mai beneficia, vreodată, de prevederile legii în discuţie.

Pentru familiile sau persoanele cu doi copii se va acorda tot o zi lucrătoare liberă pe an pentru îngrijirea sănătăţii copiilor, ca şi în cazul unui singur copil, însă în cazul familiilor cu trei sau mai mulţi copii se vor acorda două zile libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul.

Indemnizaţia pentru ziua liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este egală cu salariul corespunzător unei zile lucrătoare.

În textul legii se mai precizează că ziua liberă va trebui ulterior justificată de părinte sau de reprezentantul legal al copilului cu acte doveditoare din partea medicului de familie din care rezultă controlul medical efectuat.

Iniţiatorii mai propun ca nerespectarea de către angajatori a prevederilor legii să se sancţioneze cu amendă cuprinsă între 500-1.500 lei, sumele provenite din amenzi urmând a fi virate bugetului asigurărilor sociale de sănătate.

Senatul va dezbate acest proiect de lege în calitate de primă Cameră sesizată.