Gabriela Firea: ”Ministerul Muncii a facut demersurile pentru cresterea cu 16% a drepturilor persoanelor cu handicap”

luni, 24 martie, 2014

În urma unei intepelări adresate de senatorul PSD de Ilfov Gabriela Firea, pe 17 februarie 2014, ministrului Muncii de la acea dată, Mariana Câmpeanu, cu privire la posibilitatea actualizării drepturilor bănești cuvenite persoanelor cu handicap în funcție de indicele prețurilor de consum, potrivit art. 58 alin (13) din Legea 448/2006, ministerul a răspuns, sub semnătura ministrului interimar Doina Pană, că a fost inițiat un proiect de Hotărâre de Guvern  care prevede raportarea acestor drepturi la Indicatorul Social de Referință, respectiv creșterea acestor prestații sociale cu 15,98%.

Sunt bucuroasă pentru că și urmare a repetatelor demersuri pe care le-am făcut anul trecut va fi rezolvată în sfârșit  problema drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap.  Este o nouă dovadă de responsabilitate a  guvernului Ponta, un guvern pentru care respectarea legii este o prioritate”, a declarat senatorul PSD Gabriela Firea în momentul primirii răspunsului la interpelarea sa.

Vă prezentăm în continuare textul integral al răspunsului primit de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice:

La întrebarea adresată ministrului muncii de către doamna senator Gabriela Firea, aparținând grupului parlamentar al PSD, referitoare la ”majorarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap”, vă comunicăm următoarele:

Potrivit prevederilor legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 58 alin (4):

”Adultul cu handicap beneficiază, în condițiile prezentei legi, de următoarele prestații sociale:

a)indemnizație lunară, indiferent de venituri:

1. în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav

2. în cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri

1. în cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav

2. în cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat

3. în cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu

(13) Cuantumul drepturilor se actualizează anual cu indicele creșterii prețurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului”.

Precizăm că ultima actualizare a acestor drepturi s-a realizat pentru anul 2009, prin HG nr. 1665/2008, proiect inițiat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Menționăm că Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a efectuat demersurile necesare pentru soluționarea problemei legate de actualizarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap în cursul acestui an, prin inițierea unui proiect de hotărâre a Guvernului  care stabilește actualizarea cuantumului indemnizației lunare și al bugetului personal complementar lunar și raportează aceste beneficii la Indicatorul Social de Referință (ISR), respectiv creșterea nivelului acestor prestații sociale cu 15,98%. Această actualizare reflectă indicele de creștere a prețurilor de consum  pentru perioada ianuarie 2009 – decembrie 2012.

Cu deosebită considerație,

Adriana Doina Pană

Ministrul Interimar al Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice