Trei senatori PSD aduc modificari la legea drapelului si imnului de stat

vineri, 29 noiembrie, 2013

”Orice naţiune se identifică în mod esenţial prin câteva simboluri fundamentale:  drapelul, imnul, stema şi limba maternă. Acestea reprezintă constantele ce caracterizează şi însoţesc istoria unui popor”, se arată în expunerea de motive a unui proiect de lege depus la Senat de către Senatorii PSD Gabriela Firea, Alexandru Frătean și Șerban Nicolae.

Propunerea legislativă vizează modificarea şi completarea prevederilor legale în vigoare referitoare la arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice.

Prevederile legale referitoare la arborarea permanentă a drapelului României sunt întărite prin stabilirea obligativităţii acestei măsuri. Potrivit noile prevederi, „Drapelul României se arborează în mod permanent şi obligatoriu”.

De asemenea se stabilesc sancţiuni pentru nerespectarea regimului de arborare a drapelului naţional, precum şi pentru arborarea însemnelor  (drapel şi stemă) ale altor state decât cele recunoscute de România conform practicii internaţionale. Pentru fiecare caz în parte sunt stabilite instituţiile responsabile pentru verificarea respectării prevederilor legale şi aplicare a măsurilor sancţionatorii.

Propunerea legislativă introduce  prevederi clare şi explicite referitoare la intonarea Imnului naţional la nivelul claselor primare şi gimnaziale şi stabileşte instituţiile responsabile pentru verificare acestora precum şi regimul sancţionator.

Autorităţilor şi instituţiilor publice le revine de aceea obligaţia expresă de a veghea în privinţa respectării simbolurilor naţionale, prin aplicarea prevederilor legale în materie şi sancţionarea celor care nu le respectă.

Vă prezentăm în continuare textul integral al proiectului de lege:

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege :

Articol unic: Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 237/26 august 1994 se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Art. 2 se completează prin introducerea sintagmei „şi obligatoriu” şi va avea următorul cuprins:
Art. 2. „Drapelul României se arborează în mod permanent şi obligatoriu”.

2. Se introduce art. 21 cu următorul cuprins:
Art. 21 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 2 se sancţionează cu amendă de la 30.000-100.000 lei, care se aplică conducătorilor persoanelor juridice prevăzute de art. 2 al legii
(2) Organele constatatoare sunt prefectul şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie
(3) După sancţionarea contravenţională, reprezentantul autorităţii este obligat ca în termen de 24 de ore să dispună arborarea drapelului. În situaţia în care nu se conformează, prefectul dispune arborarea prin intermediul personalului Instituţiei Prefectului sau al Inspectoratului Judetean de Politie, după caz.

3. După art. 7 se introduc art. 71 ,  72  ,   73 ,  74 cu următorul cuprins:
Art. 71 Se interzice arborarea însemnelor (drapel şi stemă) ale statelor care nu mai există, precum şi ale unor entităţi cu pretenţii statale, nerecunoscute ca atare de către statul român.

Art.  72 Se interzice arborarea drapelelor altor state pe domeniul public sau privat al statului ori al unitaţii administrativ-teritoriale ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice în alte situaţii decât cele prevăzute de art. 7 din prezenta lege.

Art. 73 În sensul prezentei legi, prin „alte state” sunt vizate acele state care sunt recunoscute de România conform practicii internaţionale prevăzute în anexa 3 a prezentei legi.
 
Art. 74  (1) Nerespectarea dispoziţiilor art.7, 71, 72 , 73 se sancţionează cu amendă de la 30.000-100.000 lei, care se aplică conducătorilor persoanelor juridice prevăzute de art. 2 sau proprietarului imobilului.
(2) Organele constatatoare sunt Prefectul şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie, prin structurile de specialitate desemnate.
(3) Dispoziţiile art 21, alin. 3 din prezenta lege sunt aplicabile în mod corespunzător.

4. Art. 10 punctul g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art 10. Imnul naţional al României se intonează:
a) la festivităţile şi ceremoniile oficiale naţionale, precum şi la ceremoniile oficiale cu caracter internaţional;
b) la deschiderea şi închiderea emisiunilor staţiilor „Radio România” şi „Televiziunea Română”, în interpretare vocală;
c) cu prilejul vizitelor întreprinse în România de şefi de stat şi de guvern;
d) în cadrul ceremoniilor militare, conform regulamentelor militare;
e) pe stadioane şi alte baze sportive, cu ocazia desfăşurării competiţiilor sportive oficiale internaţionale în care este reprezentată România;
f) la deschiderea fiecărei sesiuni a Camerelor Parlamentului;
g) zilnic, la inceputul programului şcolar, în învăţământul primar, în varianta vocală prescurtată, prin grija conducătorilor unităţilor de învăţământ; inspectoratele şcolare teritoriale verifică respectarea acestor prevederi şi stabilesc măsuri de sancţionare pentru conducătorii unităţilor de învăţământ unde se constată nereguli privind aplicarea prezentei legi.