Solutii pentru sistemul de sanatate din Bucuresti

miercuri, 11 mai, 2016

Bucureştiul este un oraş european din punct de vedere al calităţii şi dedicării personalului medical. Din păcate, mai avem mult de lucru pentru a fi un oraş european şi din perspectiva modernizării spitalelor şi echipării lor.

Ca primar voi lupta pentru a pune în aplicare soluţii clare pentru a îmbunătăţi serviciile medicale pentru bucureşteni şi familiile lor. 

Ne dorim un sistem public de sănătate bazat pe conceptul de medicină centrată pe pacient, ceea ce presupune câteva principii fundamentale:

– comunicarea cu pacientul
– informarea pacientului
– educarea pacientului
– respect pentru nevoile pacientului
– respect pentru confortul fizic și emoțional
– continuitate și nediscriminarea accesului la servicii medicale
– implicare familială

 1. Spitalele municipalității

– Se va realiza o analiză comparată a structurii existente cu nevoile și necesitățile pacienților și pot fi operate modificări privind numărul de paturi, înființate sau desființate paturi sau secții în funcție de prioritățile medicale sau reorganizate activitățile astfel încât să obținem o eficiență crescută.

– Trebuie asigurat un management performant al bugetului alocat pentru gestionarea, administrarea, susținerea celor 5655 de paturi de spitalizare prin monitorizarea și eficientizarea achizițiilor publice la nivelul fiecărei unități spitalicești astfel încât bugetele să fie just și eficient folosite pentru a asigura medicamentele și consumabilele medicale cât si dotarea corespunzătoare cu aparatură medicală performantă precum și susținerea cheltuielilor de bază ale spitalelor (utilități, servicii de mentenanță).

– Deoarece există diferențe mari privind investițiile în cele 19 spitale este necesar un program de investiții adaptat fiecărui spital în parte și care să conducă la oferirea unor servicii medicale de calitate și a unor condiții de cazare asemănătoare cu cele europene. Principalele elemente vizate sunt:

 • Starea fizică a clădirilor spitalelor: expertizare, consolidare, renovări, reabilitări, modernizări; instalații performante (iluminat, sanitare, aer condiționat, protecția contra incendiilor etc.)
 • Amenajare perimetrală, spațiu înconjurător ambiental (alei, parcuri etc.)
 • Accesibilitate (mijloace de transport, străzi, semnalistică etc.)
 • Dotare și echipare de calitate și înaltă performanță (aparatură diagnostic, intervenționistă etc.)
 • Conectarea funcțional-operațională cu activități de asistență și protecție socială ale municipalității (asistența socială a bătrânilor, defavorizaților, dizabilități, populație săracă; îngrijirea la domiciliu, etc.)
 • Funcționarea conformă – Înființarea unui departament inspecție medicală în cadrul Corpului de control al Primarului General, care va face controale inopinate în toate unitățile sanitare din subordinea municipalității, pentru prevenirea situațiilor în care spitalele îmbolnăvesc pacienții în loc să-i vindece

– Oferta de servicii medicale performante se completează prin inter-relaționarea funcțională cu alte unități medicale care nu aparțin municipalității și aflate pe teritoriul orașului.

– O prioritate va consta în finalizarea și operaționalizarea (acreditări, avize, personal etc.) a investiților începute și nefinalizate astfel încât fondurile alocate până acum să nu se piardă prin degradarea spațiilor sau uzura morală a aparaturii nefolosite. Se vor obține astfel noi locuri de muncă și, bineînțeles, se vor obține si venituri suplimentare ce vor permite unităților respective să se dezvolte corespunzător.

 • Ambulatoriul Victor Gomoiu
 • Spitalul de copii Victor Gomoiu (extindere, modernizare, echipare)
 • Spitalul clinic de traumatologie și TBC osteo-articular Foișor (extindere, reconstrucție, reamenajare, reechipare)
 • Ambulatoriul Spitalul Foișor
 • Spitalul Colentina – unitate cu stroke unit și secții chirurgicale;
 1. Medicina de familie

– Majoritatea spațiilor medicilor de familie se află încă in proprietatea PMB deși există din 2008 legislație necesară vânzării acestora. Astfel medicii de familie nu au făcut investițiile necesare în cabinetele respective. Nici PMB nu a făcut aceste investiții în calitate de proprietar și, astfel, multe au un grad de degradare ridicat chiar impropriu desfășurării unei activități medicale. Principala problemă a fost prețul de vânzare.

– Este necesară accelerarea procesului de vânzare prin stabilirea unor prețuri negociate cu medicii, putându-se face investițiile necesare, ceea ce va conduce la un grad de satisfacție ridicat al pacientului.

 1. Medicina școlară

– Asistenţa medicală şi stomatologică acordată preşcolarilor şi elevilor pe toată perioada în care se află în unităţile de învăţământ se asigură în cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe, şcoli, licee și facultăți.

Principalele probleme:

 • Număr redus de personal față de necesar (în București asigurarea cu medici este aproximativ 50%) care a dus la supranormare astfel că un medic asigură asistență medicală la 3000-5000 de copii față de normativ (sub 2000 copii);
 • Dotarea precară a cabinetelor stomatologice școlare
 • Lipsa de comunicare între sectorul de educație și Ministerul Sănătății astfel că sunt înființate grădinițe, școli sau sunt extinse cele existente și acestea nu pot fi autorizate pentru că nu pot fi asigurate cu personal;
 • Personalul medical semnalează faptul că nu are dreptul să dea trimiteri către consulturi de specialitate sau paraclinice decât pentru elevii din alte localități și nu poate prescrie rețete, ceea ce limitează activitatea medicală în școli;
 • De asemenea, a fost semnalat faptul că nu toți părinții au solicitat documentele legate de vaccinare pentru a fi transferate medicului de familie astfel că este posibil ca acoperirea vaccinala să scadă și mai mult;

– Remedierea acestor probleme se va face prin politici de personal și investiții astfel:

 • Asigurarea permanentă și de calitate a serviciului (asistente, medici etc)
 • Medicamente, materiale sanitare, mai ales pentru intervenții de urgență
 • Dotare adecvată a cabinetelor cu instrumentare, echipamente, mobilier medical etc.
 • Asistență medicală pentru centrele de examen la nivel național (exemplu: admiterea la facultăți)
 • Triaje epidemiologice; campanii de vaccinare
 • Asistență medicală a copiilor la evenimente culturale, sportive, educaționale etc.
 • Studii de evaluare a stării de sănătate a copiilor (exemplu: obezitate, diabet, tulburări vedere, tulburări aparatul locomotor, tulburări psihologice etc.)
 • Monitorizarea condițiilor de igienă și salubritate în creșe, grădinițe, școli; intervenții
 1. Primul ajutor

– Vor fi redeschise punctele de prim-ajutor din Pasajul Universității și de la Politehnică, și se vor amenaja astfel de puncte în toate zonele foarte aglomerate

– În toate spațiile care concentrează un număr mare de persoane – mall-uri comerciale, săli de spectacole, arene sportive, aeroporturi, gări, biserici – vor fi instalate truse de prim ajutor care să conțină inclusiv butelii de oxigen și defibrilatoare

– Primăria va demara un amplu program prin care să stimuleze achiziționarea și amplasarea de defibrilatoare în toate spațiile menționate mai sus, în toate farmaciile, precum și în unitățile medicale (la fiecare etaj), astfel încât să se poată începe operativ resuscitarea, fără a mai fi nevoie să aștepte sosirea ambulanței.

– Primăria va derula un program propriu de cursuri de prim-ajutor, destinat tuturor celor care interacționează cu publicul

 1. Colaborare cu alte insituții pe tema politicilor publice de sănătate

– Cu Ministerul Sănătății, privind elaborarea politicilor de sănătate publică, politicile de personal, număr de paturi, aprobare structuri, înființare sau desființare secții etc.
– Cu DSPMB privind autorizațiile, programele naționale de sănătate etc.
– Cu CNAS privind negocierea contractelor de furnizare a serviciilor de sănătate cu încadrare reală a nevoilor de servicii a populației Bucureștiului
– Un rol important îl va avea dialogul și implicarea efectivă a asociațiilor de pacienți, a societății și patronatului medicilor de familie, a asociațiilor medicilor, a asociației spitalelor în elaborarea politicilor PMB privind sănătatea

 1. Diagnoza stării de sănătate a bucureștenilor

– Se vor avea în vedere diverse domenii: evaluare globală, boli cardio-vasculare, cancer, boli metabolice etc, evaluare a factorilor de risc de îmbolnăvire (poluare, alimentație, stres etc.)

– Se realizează prin studii complexe socio-medicale demografice la nivelul întregii populații, pe profile socio-demografice și/sau in anumite zone considerate vulnerabile sau cu risc crescut

 1. Operativizarea Sistemului de management al situațiilor de urgență

– Sistemul de Management al Situatiilor de Urgentă la nivelul Municipiului Bucuresti (SMSUMB) propune un mod de lucru îmbunătătit, prin crearea unui centru municipal pentru situatii de urgență care reunește peste 50 de instituții publice din Capitală. Noul centru pune la dispozitia tuturor institutiilor implicate o locatie proprie pentru desfăsurarea activitătilor, un centru de comandă unic care beneficiază de o infrastructură hardware de ultimă generatie si un sistem informatic performant ca si suport decizional, facilitand astfel o bună colaborare între acestea.

– Prin acest proiect se realizeaza un dispecerat centralizat, capabil să răspundă si să coordoneze în timp real orice situatie de urgentă de amploare, pentru restabilirea stării de normalitate într-un timp cât mai scurt. Pe termen lung, acesta va contribui la cresterea calitătii serviciilor acordate cetătenilor.

– Scopul acestui centru este acela de a reuni toate dispeceratele instituţiilor si serviciilor implicate în procesul de gestionare a situatiilor de urgentă din Municipiul Bucuresti.

Principalele entități implicate în Sistemul de Management al Situatiilor de Urgenta la nivelul Municipiului Bucuresti:

 • operatori care sustin activitătile de rutină si de urgentă: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti, Directii Generale din cadrul PMB, Directia Generala a Jandarmeriei Municipiului Bucuresti , Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, STS;
 • operatori de sprijin: institutii si agenti economici (ENEL, DISTRIGAZ, APANOVA, METROREX, RADET), servicii voluntare, servicii private pentru situatii de urgentă;
 • membri CMISU (Institutia Prefectului Municipiului București, PMB, ISUMB, STS, SABIF, DGPMB, DGJMB etc.), care pot consulta informatiile oferite de sistem si dispun actionarea conform planurilor de actiune existente sau adaptează/completează planurile existente în functie de specificul interventiilor;
 • echipajele mobile, care sunt interconectate folosind comunicatii securizate prin retelele mobile (UMTS/HSDPA/GPRS).

– Sistemul Informatic Integrat sta la baza centrului de comanda si control. Acesta asigura coordonarea centralizata a institutiilor implicate, facand posibila vizionarea tuturor resurselor disponibile pe statiile de lucru si pe un ecran unic de mari dimensiuni (video-wall), situat in sala operationala. Sistemul informatic comunică si cu urmatoarele sisteme:

 • Sisteme externe: Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgentă (112), Sistemul de Management Informational pentru Situatii de Urgentă, Sistemul de Monitorizare Trafic (BTMS), “Linia verde” a PMB, DISPEC – Sistemul romanesc de teletriaj si dispecerizare din cadrul SABIF (Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov), Aplicatia de gestiune a paturilor libere din spitale (ASSMB), Banca de date urbană a PMB, sistemul de fluxuri video al Metrorex, Sisteme AVL de localizare resurse de interventie;
 • Sisteme de colectare automată a datelor din sistemele operatorilor de sprijin care monitorizează factorii de risc si transmit alerte;
 • Sisteme de alertaresi avertizare de tip broadcast (panouri stradale, panouri Metrorex, sirene, mesaje SMS).