Solutii pentru descongestionarea Capitalei

luni, 9 mai, 2016

 1. Intoducere

Bucureştiul este un oraş neprietenos cu cei care locuiesc aici, este un oraș sufocat. De dimineaţa, când stau blocaţi în trafic, până seara când se întorc acasă şi nu găsesc un loc de parcare; bucureştenii se simt ca într-o cursă de obstacole. Aglomeraţie, poluare, gropi, transport în comun cu probleme, facturi mari la întreținere sau lipsa curăţeniei. Multe dintre aceste probleme au soluţii concrete şi rapide.

Îmi propun să fiu un primar cu obiective simple şi clare: mai multe locuri de joacă şi spaţii verzi, mai multă curăţenie, şcoli mai bune, un transport public modern, trafic descongestionat, spitale mai curate şi mai pregătite să ofere asistenţă bucureştenilor. În timpul mandatului meu vreau ca acest oraș să reînceapă să respire..

Programul de faţă prezintă direcţiile strategice pentru Bucureşti. Ca orice program care conţine o perspectivă strategică, el porneşte de la obiectivele generale şi continuă cu obiectivele particulare, măsurile concrete pentru bucureşteni. Adică acele lucruri pe care familiile din Bucureşti şi le doresc şi le merită

 1. Arhitectura orașului

2.1 PUG 2015

– Noul Plan Urbanistic General al Bucureștiului urmărește dezvoltarea unui oraș cu o calitate crescută a vieții, care să răspundă nevoilor cetățenilor și care să susțină diversificarea ofertei de muncă.

– Reglementări urbanistice generale:

 • Un nou regulament local de urbanism bazat în principal pe noțiunea de cartier și pe distribuirea echitabila și justă a coeficienților de urbanism
 • Un regulament pentru zonele protejate revăzut în totalitate punându-se accentul, în principal, pe ideea de ansambluri protejate incluzând fațadele și parcelarele valoroase clarificându-se zonele de conflict, neclare și interpretabile.
 • Se vor stabili în mod clar zonele de protecție ale monumentelor istorice pe criteriul conurilor de vizibilitate și marilor perspective istorice și de interes major pentru imaginea orașului corelat cu un plan de altimetrie generală cu punctele înalte propuse ca amplasament in viitorul PUG
 • Regulamentul de publicitate si afișaj stradal se va corela cu PUG-ul si cu regulamentul zonelor protejate.

2.2 Centrul orașului

– (Re-)crearea unei identități urbane pentru centrul Bucureștiului – O identitate clară și captivantă a orașului este de natură să atragă turiștii și investitorii, să creeze un brand pozitiv, să dezvolte un sentiment de comunitate și de apartenență în rândul bucureștenilor, cu beneficii în susținerea activităților comerciale și economice ale orașului.

– Revitalizarea zonelor cu caracter divers din punct de vedere istoric și arhitectural, care constituie centrul Bucureștiului, fără a se limita la a considera centrul istoric doar zona Lipscani.

– Eficientizarea sistemului de circulație în zona centrală prin prioritizarea formelor sustenabile și alternative de circulație. Se propune configurarea unei rețele integrate de circulație pietonală și pentru biciclete într-o zonă largă a centrului, care să reprezinte nu numai oportunități de circulație, ci și spații publice de calitate.

– Lipsa de atractivitate a Dâmboviței este o altă problemă majoră a identității și imaginii urbane a centrului. Dâmbovița a fost tratată până acum ca o lucrare de infrastructură utilitară, nu ca un element valoros din punct de vedere urban. Se propune reconfigurarea Cheiului Dâmboviței între Piața Unirii și Izvor prin conturarea unui spațiu de promenadă de-a lungul râului.

 

2.3 Cartierele orașului

– Cartierele orașului reprezintă unitatea de analiză potrivită pentru identificarea și gestionarea principalelor nevoi ale locuitorilor. Acestea sunt identificabile în funcție de identitatea istorică și evoluția urbanistică, morfologie, continuitate culturală, caracterul specific și asimilarea acestuia de către rezidenți, structura funcțională certificată în timp etc.

– Obiective propuse:

 • Utilizarea rezervelor de teren locale la nivel de cartier pentru dezvoltarea obiectivelor de utilitate publică
 • Reabilitarea și extinderea obiectivelor de utilitate publică existente
 • Amenajarea spațiilor reziduale din cartierele de locuințe colective
 • Coordonarea elementelor de mobilier urban, semnalistică și iluminat urban pentru realizarea unei imagini unitare și consolidarea caracterului cartierelor
 • Reabilitarea și punerea în valoare a imaginii caracteristice a cartierelor reprezentative

2.4 Locuirea

Politicile de locuire referitoare la valorificarea și utilizarea durabilă a terenurilor și a zonelor urbane construite vizează:

 • crearea de politici funciare prin care să se asigure utilizarea eficientă a tuturor terenurilor disponibile din interiorul orașului
 • stabilirea de regulamente prin care în zonele de locuit să fie valorificată capacitatea teritoriilor și a infrastructurilor edilitare de a primi noi unități de locuit
 • identificarea și valorificarea clădirilor/locuințelor degradate sau insalubre aflate în proprietatea autorităților publice
 • limitarea expansiunii necontrolate a orașului
 1. Zona Metropolitană București

– Tendința de dezvoltare a Municipiului București și a unităților administrative teritoriale din jurul acestuia trebuie sprijinită și prin reglementarea posibilităţii şi dreptului acestora de a-şi uni eforturile pentru a funcţiona mai eficient şi pentru a răspunde mai bine şi mai rapid nevoilor cetăţenilor.

– Zona Metropolitană Bucureşti nu trebuie privită ca o unitate administrativ-teritorială în sine, ci ca un sistem complex de coordonare a resurselor şi obiectivelor în vederea dezvoltării sale din punct de vedere economic şi social.

– Z.M.B. va funcţiona ca o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, al cărei regim juridic este reglementat mai puternic, la nivel de lege.

– Abordarea metropolitană poate fi privită ca o nouă formă de guvernare la nivel local:

 • valorificarea maximă a resurselor de pe teritoriul zonei metropolitane
 • dezvoltarea în mod echilibrat a unităţilor administrativ-teritoriale componente
 • adaptarea la descentralizare administrativă şi fiscală;
 • creşterea autonomiei locale concomitent cu reducerea treptată a disparităţilor fiscale între zonele componente ale zonei metropolitane;
 • îmbunătăţirea accesului la investiţiile de capital;

– Elaborarea legii Capitalei și a zonei metropolitane va crea premisele unei dezvoltări coerente și echilibrate a municipiului București. Ca o urmare firească PUG2015 va trebui să fie revizuit și să fie extins integrând localitățile limitrofe aparținând ZMB.

 1. Trafic, Infrastructura de transport

4.1 Străzile

– Vom renegocia la sânge contractelor cu asfaltatorii şi vom impune condiţii drastice de penalizare în cazul nereabilitării străzilor în timp scurt. (Fostul contract a expirat în octombrie 2015, deci există toate premisele pentru a fi renegociat). În acest fel, nu vor mai fi străzi pline de gropi şi neasfaltate cu săptămânile, care îngreunează traficul.

– Pentru multe probleme din Bucureşti există soluţia banilor europeni. Din păcate, departamentul pentru fonduri europene din Primăria Capitalei este subdimensionat. Ca primar, voi atrage specialişti noi în acest departament şi mă voi asigura că există o mai bună colaborare cu instituţiile din subordinea Consiliul general. (Administraţia Străzilor nu a reuşit să implementeze în ultimii ani nici un proiect cu bani europeni, fonduri nerambursabile).

– Vor fi asigurate benzi dedicate pentru transportul în comun și cel de urgență

– Vor fi amenajate căi de rulare pentru transportul alternativ ecologic (biciclete, Segway etc)

4.2 Parcările

– Pentru parcările publice de suprafață vom introduce sistemul de taxare automată, cu plata online sau prin sms; în afara optimizării încasărilor, vom elimina și fenomenul parcagiilor ilegali; posturile desființate prin disponibilizarea agenților încasatori vor fi transferate la poliția locală, pentru a se asigura un control eficient al parcărilor.

– Vom demara un amplu program, împreună cu primăriile de sector de amenajare / construire de locuri de parcare de reședință, astfel încât să fie descongestionate arterele de circulație.

– Vom continua proiectul parcărilor de tip Park&Ride, amplasate la toate porțile de intrare în oraș, unde cei care fac naveta în București să-și poată lăsa autoturismele pe timpul zilei, având la dispoziție mijloace de transport în comun (ideal metroul): Aerogării (în construcție), Pantelimon (în construcție), Militari (intrare A1), Petricani (intrare A3), Th. Pallady  (intrare A2), Șos. Olteniței, Șos. Giurgiului, Rahova – Alexandria, Prelungirea Ghencea, Bucureștii Noi

 • Pasul 1: Voi solicita în primele săptămâni comisiei de patrimoniu o situaţie clară a tuturor terenurilor libere unde se pot construi parcări şi se inventariază zonele prioritare, unde construcţia de parcări este urgentă pentru fluidizarea traficului. Vom evalua, de asemenea, stadiul în care se află proiectele deja demarate în acest sens și, în funcție de necesitate, vom interveni în acest proces.
 • Pasul 2: În vara aceasta voi prevedea la rectificarea de buget sume pentru aceste parcări şi vor fi organizate proceduri transparente de licitaţii pentru aceste parcări.
 • Pasul 3: Începând cu primăvara lui 2017, va începe construcţia de parcări, astfel încât, în vara lui 2017 vom avea deja primele parcări finalizate

4.3 Traficul

– În ceea ce priveşte sistemul inteligent de dirijare a traficului, la momentul actual avem o tehnologie achiziţionată din banii bucureştenilor care nu este utilizată în mod eficient:

 • Trebuie extins numărul de intersecţii incluse în sistemul de management al traficului din Bucureşti (SMTB), pentru că momentan sunt incluse doar 172 din 434.
 • Trebuie ca sistemul de coordonare să fie funcţional, nu cum se întâmplă în prezent, când se defectează senzorii şi trec zile bune, dacă nu săptămâni, până când sunt înlocuiți.
 • Este nevoie de personal calificat pentru a opera Centrul de Control, în momentul de față fiind total insuficient.

– Ca primar, voi fi deschisă şi la soluţii inovative, folosite şi în alte oraşe: Barcelona, Budapesta, Washington şi Sidney. Primul pas îl vom face intrând în programul global Waze Connected Citizens care oferă autorităților informații în timp real cu privire la trafic, gropi, accidente, ambuteiaje. În felul acesta, putem avea acces la informațiile din trafic în timp real, care pot contibui la sistemul inteligent de management al traficului, precum și la optimizarea circulației transportului în comun.

 1. Transportul în comun

–  Regia Autonomă de Transport București va fi transformată în societate comercială, fapt ce decurge și din obligațiile stabilite de Regulamentul (C.E.) nr. 1370/2007. Consiliul General va deține 100% din acțiunile noii societăți comerciale, care va prelua pe baza unui contract ferm activitatea de transport public în București, fiind exclusă privatizarea integrală sau parțială a acesteia.

– În baza unu audit, vor fi dimensionate corect subvențiile acordate de municipalitate, pe baza costurilor de exploatare și a numărului real de beneficiari, astfel încât să poată fi menținute actualele reduceri și gratuități, iar prețul biletului să nu se majoreze.

– Având o încadrare exactă în parametri bugetari a activității, va fi asigurat parcul de autovehicule necesar pentru acoperirea integrală a nevoilor de transport ale publicului.

– Se va face o evaluare și redimensionare a tuturor traseelor, astfel încât să se elimine redundanțele și să se asigure interconectarea traseelor de suprafață cu cele ale metroului

– După ce activitatea companiei de transport public va fi pusă pe baze economice sănătoase, va fi introdus biletul unic de călătorie, valabil atât pe mijloacele de transport de suprafață cât și pentru metrou. Biletul unic va putea fi achiziționat nu doar de la punctele clasice de vânzare a legitimațiilor de călătorie, ci și online. De asemenea, va exista și o versiune electronică a tichetului, pentru telefoanele mobile inteligente.

– Vom depune toate diligențele pentru extinderea rețelei de metrou – finalizarea magistralei către Drumul Taberei, prelungirea magistralei Pipera și demararea magistralelor Alexandriei – Colentina și a celei către Aeroportul Otopeni.

– În perspectivă, preluarea de către municipalitate a Metrorex, soluția logică și firească pentru rezolvarea problemelor funcționale ale transportului public în București, va fi posibilă doar când, urmare a unui proces susținut de dezvoltare economică, bugetul Capitalei va putea să absoarbă bugetul metroului, fără riscula de a sucomba.

 

Ştiu foarte bine că aceste obiective nu sunt uşor de pus în practică. În multe cazuri apar obstacole: birocraţia, lipsa fondurilor, şamd. Eu sunt, însă, o luptătoare şi nu cedez până nu realizez ce mi-am propus: rezultate pentru bucureşteni!