Solutii pentru asistenta sociala

joi, 12 mai, 2016

România alocă pentru prestaţii sociale cel mai mic procent din PIB dintre statele membre ale Uniunii Europene, de doar 4,9%. O Capitală europeană trebuie să îi ajute pe cei care au nevoie de asistenţă socială, iar  Bucureştiul trebuie să se dezvolte unitar, nu cu zone de sărăcie şi discriminare.

 Principii de bază:

 • Diminuarea dependenței categoriilor vulnerabile de sistemul de protecție socială;
 • Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale
 • Servicii sociale de calitate din partea furnizorilor publici și privați
 • Propuneri de îmbunătățire a legislației
 • Identificarea nevoilor sociale și stabilirea direcțiilor de acțiune

Beneficiarii programelor de asistenţă socială şi principalele direcţii de acţiune

1. Copiii

– Copiii cu părinți plecați  din țară la muncă:. Trebuie creat un mecanism coerent nu doar de raportare, dar şi de monitorizare şi asistenţă pentru aceşti copii.

 – Copiii de etnie roma: facilitarea obţinerii actelor de identitate pentru aceştia şi înscrierea lor în sistemul educaţional.

 – Copiii străzii şi copiii orfani: investiții în extinderea rețelei municipale de centre de asistență.

 – Copiii cu dizabilităţi: Primăria Municipiului Bucureşti va dezvolta un model integrat de centre de recuperare pentru aceşti copii, care să conţină şi o componentă de tip respiro, care să permită părinţilor un scurt moment de răgaz din creşterea şi educarea copilului cu dizabilităţi, pentru rezolvarea unor situaţii urgente.

 – Copiii din familiile defavorizate. Primăria va impulsiona construcţia şi extinderea de creşe, grădiniţe şi centre de zi pentru a facilita accesul acestor copii.

2. Adulţii 

– Adulţii cu dizabilităţi: accesibilizarea mediului fizic prin înfiinţarea unui Comitet local de monitorizare a accesibilizării Capitalei, care va identifica problemele și va propune soluții

– Adulții fără adăpost: Sprijin pentru accesul la o locuință și programe pentru încadrarea lor pe piața forței de muncă. Primăria va încuraja şi va crea pieţe de desfacere pentru bunurile si serviciile economiei sociale si de a facilita accesul acestora pe piaţa liberă, inclusiv prin aplicarea clauzelor de contracte rezervate, odată ce noul pachet privind achiziţiile publice va fi implementat.

– Victimele violenţei domestice: Derularea unei campanii permanente de conştientizare pentru femeile care se află în situaţii de violenţă domestică şi sexuală, pentru care Primăria Municipiului Bucureşti trebuie să continue dezvoltarea serviciilor sociale şi a măsurilor menite să le protejeze integritatea fizică. Colaborarea cu reprezentanţii societăţii civile este esenţială, pentru că aceste ONG-uri sunt deja active pe această zonă.

3. Persoanele vârstnice

– Crearea de centre de îngrijire pentru bătrâni în parteneriat public-privat; astfel de centre ar răspunde nevoii de îngrijire în sistem rezidenţial şi ar crea un pol de coeziune socială în sânul comunităţii în care ar urma să fie construite.

– Crearea unei reţele de îngrijitori la domiciliu pentru persoanele vârstnice, coordonată de către Primăria Municipiului Bucureşti, va putea creşte calitatea vieţii persoanelor vârstnice şi va preveni instituţionalizarea acestora.

– Promovarea voluntariatului în rândul vârstei a treia poate reprezintă o resursă importantă în viaţa oraşului nostru si care ar produce efecte benefice atât pentru voluntarii vârstnici, cât şi pentru cauzele pe care aceştia le-ar susţine, prin aportul de expertiza.

Partenerii Primăriei Municipiului Bucureşti în vederea îmbunătăţirii serviciilor de asistenţă socială

– Reprezentanţii societăţii civile.
– implicare în realizarea strategiei locale şi a planului de acţiune privind serviciile sociale
– colaborare cu primăriile de sector.

– Biserica.
centre pentru copiii străzi şi copii orfani, sau pentru oameni fără adăpost; în care le este oferit tratament medical, o masă caldă, cazare şi unele cursuri.

Proiecte pe zona de asistenţă socială

 • Dezvoltarea un model integrat de centre de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi.
 • Înființarea de noi centre destinate terapiei specifice individuale de care are nevoie copilul cu autism.
 • Crearea unor echipe mixte de asistenţi sociali şi alţi specialişti pentru identificarea copiilor fără acte si facilitarea obţinerii actelor de identitate pentru aceştia şi înscrierea lor în sistemul educaţional.
 • Accesarea fondurilor europene şi internaţionale în vederea construcţiei şi extinderii de creşe, grădiniţe şi centre de zi, în special în cartierele aglomerate şi în zonele unde se stabilesc preponderent tinerele familii din Bucureşti.
 • Înfiinţarea unui Centru de sprijin pentru încadrare pe piaţa muncii,
 • Dezvoltarea reţelei de cantine sociale destinate adulţilor fără posibilităţi, inclusiv prin parteneriate strategice cu marile lanţuri de magazine,
 • Construcţia a trei noi centre de îngrijire pentru bătrâni.
 • Înființarea unui cabinet stomatologic in cadrul Policlinicii Sociale.