Recensamant 2011: 440.000 de CNP-uri incorecte, 1 milion de persoane nerecenzate!

miercuri, 3 iulie, 2013

În data de 17 iunie 2013, senatorul PSD de Ilfov Gabriela Firea a adresat de la tribuna Parlamentului o întrebare președintelui Institutului Național de Statistică, în legătură cu unele nereguli semnalate de presă cu privire la rezultatele referendumului din 2011:

Ca urmare a informațiilor apărute în presă în general, dar în special în cadrul emisiunii ”Exces de putere” de la Antena 3, privind erorile depistate în cadrul procesului de recenzare a populației, printre care enumăr doar câteva: CNP-uri multiple, adrese cu prezentări greșite în formular privind structura locuințelor, față de realitatea din teren, un număr mare de chiriași falși la anumite adrese etc,
vă rog să-mi spuneți care este modalitatea științifică prin care aceste erori grave, care pun în pericol acuratețea rezultatului final al recensământului, pot fi depistate și eliminate din sistem, pentru a nu compromite procesul de recensământ în ansamblul său.

În data de 3 iulie 2013, cu o zi înainte de anunțarea publică a rezultatelor recensământului din 2011, Institutul Național de statistică a transmis, printr-un document semnat de președintele Tudorel Andrei (in foto), explicații amănunțite cu privire la modul în care au fost înlăturate posibilele erori ale rezultatului recensământului datorate persoanelor nerecenzate sau a înregistrărilor multiple ale unor CNP-uri.
Vă prezentăm în continuare, câteva extrase din materialul redactat de INS.

Datele din formularele RPL (recensământul populației și al locuințelor) rezultate în urma interviurilor cu persoanele recenzate au fost introduse în baza de date RPL, urmate de un control logic riguros. În urma acestui proces de valodare au fost identificate erori care au fost supuse soluțiilor de rezolare și corectare. Procesele de verificare și validare au avut ca scop depistarea și corecția atât a erorilor de introducere date cât și a celor de înregistrare a informațiilor pe formularele de recensământ, procesele respective realizându-se pe baza unor algoritmi statistico-matematici de corelare a datelor între variabilele de răspuns din cadrul aceluiași formular, dar și între variabilele din formulare diferite.

Din varii motive – populația plecată în străinătate, în cele mai multe cazuri cu întreaga familie, populație necontactată, refuzuri și alte cazuri de nerecenzare -, nu au fost recenzate cca 2,8% din totalul locuințelor, cărora le corespunde aproximativ un milion de persoane.

Identificarea persoanelor nerecenzate și a informațiilor de recensământ corespunzătoare acestora reprezintă o operațiune extrem de complexă și complicată. Reiterearea recenzării conform procedeului de intervievare, față în față, era practic imposibil de realizat. În primul rând pentru că ar fi implicat prelungirea duratei recensământului cu atribuirea de fonduri suplimentare, angajarea pe perioadă mai amre a recenzorilor și, fapt mult mai dificil, revizitarea gospodăriilor nerecenzate, fără garanția de a găsi persoanele la reședința sau domiciliul lor.

În aceste circumstanțe, INS s-a văzut nevoit să recurgă la adoptarea unor tehnici și metode complementare, constând în utilizarea surselor de date administrative disponibile, precum RNEP (Registrul Național de Evidența Populației), declarațiile privind obligațiile de plată ale contribuțiilor sociale, baza de date a Casei Naționale de Pensii, baza de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate ș.a.

Singurul element de legătură ce poate asigura conjuncția și coerența între seriile de date, bazele de date și registrele statistice este reprezentat de codul numeric personal (CNP). Din păcate, urmare sincopelor în ce privește colectarea CNP-urilor, acesta s-a relevat a fi una dintre variabilele la care s-au constatat erori frecvente în procesul de verificare, validare și corecție a datelor.

Din totalul formularelor completate cu informații individuale, 97,67% au avut CNP-ul corect completat, iar circa 440.000 de înregistrări (2,33%) au conținut CNP-uri lipsă, multiplu înregistrate sau eronate (greșite sau trunchiate). Numărul cazurilor de CNP-uri multiplu înregistrate au reprezentat o pondere de 1,3% din numărul total de nregistrări individuale, 0,64% fiind CNP-uri eronate, iar 0,39% CNP-uri lipsă.

În urma finalizării activităților de verificare a datelor, s-au corectat și reținut în baza de date RPL2011 62,9% din totalul CNP-urilor incorect completate.

Notă: Răspunsul integral al INS poate fi citit în aici.