Raspuns la scrisoarea deschisa

joi, 26 mai, 2016

Stimate Domnule Arhitect,

Ne bucură iniţiativele de tipul celor pe care le promovaţi dvs. pe Facebook şi credem şi noi cu tărie în rolul pe care societatea civilă alături de administraţia centrală şi locală trebuie să îl aibe în informarea cetăţenilor pe diverse subiecte de interes general ca de exemplu oferirea de consultanţă de specialitate în vederea achiziţiei unui apartament nou sau promovarea unei arhitecturi de calitate în domeniul despre care vorbim.

Este adevărat cǎ un procent aparent semnificativ din apartamentele nou-construite nu respectǎ întotdeauna nivelul de calitate al construcţiilor cu destinaţie rezidenţialǎ şi uneori sunt ȋncǎlcate prevederile din Legea locuinţei şi cele din Ordinul privind aprobarea Normelor de igienǎ şi sǎnǎtate privind mediul de viatǎ al populaţiei.

Cu privire la propunerile dvs. de-a implica PMB şi cele de sector în această adevărată cruciadă pentru creşterea calităţii proiectelor din zona rezidenţială în special cele realizate de unii dezvoltatori privaţi intenţionăm şi noi să propunem introducerea unor măsuri de clasificare şi de certificare pe categorii I, II, III la recepţia lucrărilor unor asemenea ansambluri sau chiar a anumitor dezvoltatori şi constructori şi de asemenea să veghem, pe cât ne permite legea încă din faza de autorizare prin serviciile de urbanism şi comisiile de specialitate ca eventualele încălcări ale legii şi a regulilor de proiectare să nu se mai producă.

Cât despre cetăţenii care au achiziţionat deja apartamente neconforme sau de o calitate neconformă cu standardele actuale ei pot să se adreseze protecţiei consumatorului şi în măsura în care au fost încălcate legi în vigoare pot solicita despăgubiri şi chiar anularea contractelor. De asemenea dacă unii dintre angajaţii administraţiei locale şi-au îndeplinit necorespunzător sarcinile de serviciu îi rugăm să transmită PMB reclamaţiile lor însoţite de dovezile aferente începând cu data de 6 iunie 2016 pentru a putea lua măsurile care se impun.

Cartea construcţiei este solicitată, după cum bine ştiţi, Domnule Arhitect, la finalizarea lucrărilor de construcţie şi reprezentanţii Primăriilor de sector şi ai Capitalei au obligaţia să verifice existenţa şi legalitatea întocmirii acesteia, alături de Inspecţia de Stat în construcţii. Vom veghea ca disciplina în construcţii din administraţia locală bucureşteană să îşi îndeplinească indatoririle ce îi revin şi în acest sens vom realiza verificări suplimentare pentru a evita orice ilegalitate în acest domeniu atât de important.

În ceea ce mă priveşte nu am legături cu oameni de afaceri sau firme din zona imobiliară dar intenţionez odată ce voi ajunge primar general să iniţiez un dialog constructiv cu marii dezvoltatori şi asociaţiile profesionale din domeniu pentru a stabili un cadru de colaborare bazat pe încredere şi legalitate în interesul cetăţenilor acestui oraş.

Vă mulţumesc personal pentru iniţiativă şi sunt sigură că numai printr-un efort conjugat putem îmbunătăți calitatea locuirii bucureştenilor.

Gabriela Firea

Scrisoarea deschisă: https://www.facebook.com/arhitectiiajuta/posts/1621446011463845?hc_location=ufi

Publicat de:
Categoria: Comunicate