Ii cer primarului interimar liberal sa nu transforme bucurestenii in pietoni prin falimentarea RATB!

vineri, 25 martie, 2016

Potrivit unei hotărâri care va fi supusă azi votului în ședința Consiliului General al Capitalei, Regia autonomă de transport în comun (RATB) va fi obligată să plătească exclusiv din resurse proprii suma de 126 milioane lei către ANAF, reprezentând TVA pentru gratuitățile acordate anumitor categorii de cetățeni, tot prin hotărâre a CGMB.

Această rezolvare a unei situații care a fost generată de o serie de decizii greșite luate de-a lungul ultimilor ani, atât de către managementul Regiei cât și de către primari generali, consilieri, directori din primărie, miniștri cu atribuțiuni în domeniu, va aduce practic RATB în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea. Astfel, deși transportul public deține un rol cheie în orice strategie de rezolvarea a problemelor de trafic în București, în loc să-l aducem la un nivel care să-i permită să-și îndeplinească acest rol, noi practic ne pregătim să-l îngropăm.

Pentru depășirea acestui moment critic, consilierii generali ai PSD propun, în urma consultării cu toate părțile implicate, o soluție intermediară care să permită și încadrarea în prevederile Ordonanței de Urgență nr. 44/2015 privind acordarea de facilități fiscale, dar și să lase deschisă o cale pentru regândirea, fără presiunea termenului limită de 31 martie, a unei variante echitabile de împărțire a acestei poveri fiscale între toți factorii implicați.

În acest sens, propunem eliminarea din cuprinsul hotărârii de Consiliu a formulării ”Subvenția de la bugetul local pentru activitatea de transport în comun nu poate fi mai mare decât cea stabilită prin HCGMB 32/2016, în cuantum de 515 milioane lei” și înlocuirea acesteia cu o alta, respectiv „În partea a doua a anului, activitatea de transport public va fi reanalizată și susținută financiar la parametri normali, în urma unei rectificări bugetare”. În mod clar, cu subvenția aprobată de Consiliul general, care este cu 10 milioane de lei mai mare decât a propus primarul general interimar, dar cu 135 de milioane de lei mai mică decât solicitarea RATB, transportul public ar fi funcționat la limita de avarie, dar după această gaură în buget ar fi cu siguranță paralizat.

Lansăm acest apel către primarul interimar liberal și către consilierii generali ai PNL, de a nu lua, sub imperiul unei abordări strict politice, o decizie în urma căreia bucureștenii vor avea de suferit. La RATB este nevoie de măsuri profunde de reformare și reorganizare, dar acest lucru ar trebui să nu fie făcut sub presiune, pe ultima sută de metri a mandatului actualului Consiliu General, ci de către următorul Consiliu, care va avea o mult mai mare legitimitate, indiferent care va fi componența sa politică.