Dialogul social primeste o noua sansa

joi, 7 noiembrie, 2013

Am participat, în calitate de senator PSD de Ilfov, la aprobarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 62 din 10 mai 2011 a dialogului social. Această propunere legislativă, printre ai cărei iniţiatori mă aflu, alături de colegi senatori şi deputaţi PSD, este rezultatul constatărilor făcute după adoptarea  Legii 62 din 10 mai 2011 a dialogului social.

Am considerat că modul în care au fost reglementate relaţiile sociale dintre angajatori, pe de o parte, şi angajaţi, pe de altă parte, a  anulat, practic, posibilitatea exercitării dreptului fundamental la negocieri colective pentru marea majoritate a angajaţilor din România, ceea ce contravine Constituţiei.

De asemenea, iniţiativa legislativă este şi rodul unei consultări largi cu sindicatele din România, care şi-au exprimat de nenumărate ori nemulţumirea cu privire la prevederile din Legea 62 şi care au făcut propuneri de îndreptare a numeroase neajunsuri ale legii.

Prin adoptarea de către Senatul României a acestei iniţiative se deschide calea prin care, în funcţie de specificul fiecărui sector de activitate bugetar, să se stabilească modalităţile concrete de negociere colectivă a contractelor ce se vor încheia la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Se va asigura respectarea dreptului constituţional la negocieri colective consacrat de art. 41 alin. (5) din Constituţia României, dar şi de Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii  nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectivă, ratificată de România prin Decretul nr. 352/1958 şi Convenţia nr.154/1981 privind promovarea negocierii colective, ratificată prin Legea nr. 112/1992.

Propunerea legislativă va fi trimisă pentru dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor, care este cameră decizională pe acest subiect. Găsiți AICI toate detaliile procesului legislativ pe care îl parcurge acest proiect.