Cetățenii din Jilava și 1 Decembrie mai au de așteptat 2 ani pentru reabilitarea DN5

miercuri, 30 octombrie, 2013

Urmare a numeroaselor solicitări venite din partea cetățenilor din localitățile 1 Decembrie și Jilava, pe care îi reprezintă în Parlamentul României, senatorul PSD Gabriela Firea i-a adresat, în data de 18 septembrie a.c., o întrebare dlui ministru delegat Dan Șova cu privire la stadiul lucrărilor de reabilitare ale DN5, tronsonul București – Adunații Copăceni.

În textul întrebării, vicepreședintele PSD a subliniat faptul că, începute în urmă cu doi ani, lucrările stagnează în momentul de față, ceea ce afectează nu numai șoseaua în sine, ci și trotuarele din cele două localități menționate, iar cetățenii din Jilava și 1 Decembrie doresc să știe când le vor fi refăcute trotuarele și marcajele rutiere și când drumul național care le traversează localitățile se va ridica la nivelul cerut de una dintre porțile principale de acces rutier în Capitală.

Răspunsul primit din partea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, sub semnătura secretarului de stat Alexandru Năstase punctează faptul că lucrările stagnează la un stadiu fizic de 26% ca urmare a rezilierii contractului de execuție încheiat de CNADNR-SA cu SC Romstrade, pentru încălcarea repetată de către antreprenor a clauzelor contractuale și a anngajamentelor asumate.

În momentul de față fiind au fost demarate procedurile de licitație pentru lucrările rămase neefectuate, fiind selectat consultanul pentru refacerea documentației de atribuire. Se estimează ca semnarea noului contract să aibă loc în luna martie 2014, termenul de finalizare a lucrărilor fiind de 18 luni.

Redăm în continuare răspunsul integral primit din partea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine:

Contractul ”Modernizare DN5 București – Adunații Copăceni, sector km 7+573 – 19+220” a fost încheiat între CNADNR-SA și SC Romstrade în data de 22.03.2011. Valoarea contractului de execuție lucrări a fost în valoare de 80.266.602,50 lei (exclusiv TVA).

În data de 4.12.2012, CNADNR-SA a reziliat contractul de execuție lucrări cu SC Romstrade. Stadiul lucrării la data transmiterii înștiințării de reziliere era de 26.05%, față de stadiul programat – 46,37% în Programul de execuție – Revizia 3 (89.63% – Revizia 1, 82,51% – Revizia 2).

Motivele care au determinat Beneficiarul să rezilieze contractul ”Modernizare DN5 București – Adunații Copăceni, sector km 7+573 – 19+220” sunt:

– Antreprenorul nu a îndeplinit notificările de remediere emise de inginer în conformitate cu Sub-Clauza 15.1 (înștiințarea de remediere), în vederea recuperării întârzierilor înregistrate.
– Antreprenorul nu a respectat propriul angajament ferm de recuperare a întârzierilor
– Antreprenorul nu a respectat termenele asumate cu privire la îndeplinirea punctelor de referință
– Progresul fizic realizat scăzut, în comparație cu progresul fizic programat
– Mobilizarea deficitară a antreprenorului, atât din punct de vedere al utilajelor, a personalului cât și a materialelor în șantier. Resursele umane și materiale existente în șantier au fost necorespunzătoare în raport cu oferta tehnică și programul de lucrări, în vederea asigurării unui ritm optim al evoluției lucrărilor și pentru recuperarea întârzierilor înregoistrate.

În contextul celor menționate mai sus, CNADNR-SA a întreprins demersurile de actualizare a Proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a documentației de atribuire, în vederea relicitării lucrărilor rămase de executat pentru îndeplinirea obiectivului și asigurării unui proiect tehnic complet din toate punctele de vedere (piese desenate, specificații tehnice, liste de cantități și descrieri de prețuri).

Având în vedere normele tehnice în vigoare, precum și prevederile legislative, inclusiv cele aferente achizițiilor publice (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare) CNADNR-SA a încheiat în data de 1.08.2013 Contractul de Servicii, Actualizarea Proiectului Tehnic a detaliilor de execuție și a documentației de atribuire, pentru ”Modernizare DN5 București – Adunații Copăceni, sector km 7+573 – 19 +220 – relicitare” cu prestatorul Louis Berger.

În perioada oct. 2013 – martie 2014 se estimează derularea procedurii de licitație aferentă finalizării lucrărilor Obiectivului ”Modernizare DN5 București – Adunații Copăceni, sector km 7+573 – 19+220”.

Semnarea noului contract de execuție lucrări este estimată pentru luna martie 2014. Durata de execuție a lucrărilor va fi de 18 luni, fiind prevăzută ca o perioadă de notificare a defecțiunilor de 24 de luni. Astfel, preconizăm că în cursul lunii aprilie 2014 va fi emis ordinul de începere a lucrărilor.